Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.


SLF Student Utland representerar alla svenska läkarstudenter utanför Sveriges gränser!


Sveriges läkarförbund Student Utland (SLFSU) grundades 2008, då med namnet Medicine studerandes förbund (MSF) Utland. 2015 bytte hela MSF namn till SLFS, för att förtydliga vår koppling till Sveriges läkarförbund. SLFSU är uppbyggt av flertalet lokalavdelningar, i diverse länder runt om i Europa.


SLFSU är en ideell organisation och vår huvuduppgift är att representera svenska läkarstudenter utanför Sveriges gränser - både på lokal studieort i utlandet och nationellt i Sverige. Vi verkar för studenternas rättigheter gällande utbildningspolitiska-, ekonomiska-, juridiska- och sociala frågor.

Genom att representera läkarstudenternas intressen och verkar opinionsbildande gentemot makthavande, media, samt inom Sveriges läkarförbund (SLF), skapar vi en länk mellan medicinstudenter i utlandet och deras framtida arbetsmarknad hemma i Sverige.


Idag finns över 2 700 svenska läkarstudenter utspridda över Europa och idag är cirka hälften av dessa studenter medlemmar hos oss.


Våra mål:

  • Verka för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningens kvalitet lokalt
  • Slå vakt om medlemmarnas intressen i studiesociala och fackliga frågor
  • Skapa en länk mellan utlandsstudenter och arbetsmarknaden hemma i Sverige
  • Bevaka medlemmarnas rättigheter och möjligheter på arbetsmarknadenVarför ska du vara med i SLF Student Utland?


Tillsammans är vi starkare! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Uppstår juridiska eller praktiska problem under din utbildning, lokalt eller hemma i Sverige, finns vi här för att hjälpa dig finna en lösning. Vi har inflytande inom huvudorganisationen och ett brett skyddsnät som finns till för att hjälpa oss i vårt arbete att hjälpa dig. Det är med en starkare medlemsskara som vi har vi mer att säga till om, mer att påverka och större möjlighet att förbättra.


Under 2020 kommer SLF Student Utland främst fokusera på tre frågor:


1. Ökat påverkansarbete.

2.Bevakning och påverkan av bastjänstgöring vid uppstart och övergångsperiod.

3. Praktikmöjligheterna inom den svenska hälso- och sjukvården.


Lokala organisationer

Vi har idag lokalavdelning på de flesta studieorter i Europa. Våra lokalavdelningar finns dels till för dig som en länk mellan SLFSUs styrelse och dig som student, men även för gemenskap på studieorten. Vissa lokalavdelningar är mer aktiva än andra, det är upp till varje lokalavdelning att definiera sin roll i organisationen. Många anordnar kurser för de svenska studenterna på sin lokalort, middagar, träffar, firar de svenska traditionerna och en massa andra roliga aktiviteter.


Varje lokalavdelning kan söka ekonomiskt bidrag från SLFSU vid olika arrangemang för sina medlemmar. Vi stöttar de mesta aktiviteter som sker på lokal nivå och tycker det är viktigt att bibehålla gemenskap och intresse, något som inte bör förhindras pga av ekonomisk brist.


Har du frågor eller om problem uppstår, är det främst till din lokalavdelning du bör vända dig, som sedan förmedlar detta vidare till styrelsen om det inte finns en lösning på lokal nivå.


Finns ingen lokalavdelning på just din ort? Då är du mer än välkommen att starta upp en! Hör av dig till styrelsen så hjälper vi dig/er med information och material.I ditt medlemskap ingår även:

Fackligt stöd och individuell rådgivning

Du får tillgång till personlig rådgivning av Läkarförbundets jurister och handläggare i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation. Inför kommande AT och vikariat kan det vara värdefullt med hjälp kring frågor som rör anställnings- och lönevillkor.


Tidningar

Som medlem i SLF Student Utland får du fem gånger per år tidningen ”Moderna Läkare”, där numera SLF Students tidigare medlemstidning Appendix ingår. I Appendix kan du, förutom SLF Student:s politiska arbete, även läsa intressanta artiklar som är av intresse för dig som läkarstuderande och medlem.

Dessutom får även prenumerera på Sveriges största medicinska veckotidskrift, ”Läkartidningen”, till ett kraftigt rabatterat pris, 150 kronor per år.


Försäkringar

Du har möjlighet att teckna förmånliga och rabatterade försäkringar som t.ex. utlandsstudieförsäkring med/utan yrkes- och olycksfallsförsäkring genom Folksam och Gouda.


Gratis sjukförsäkring för studenter

Som student förväntas du klara av ett antal poäng varje termin för att få studiemedel från CSN, då kan en längre tids sjukskrivning med missade studier ge svåra ekonomiska konsekvenser. I medlemskapet hos SLF Student ingår därför en sjukförsäkring som kan ge dig ersättning om du blir sjukskriven. OBS! Detta gäller endast de som blir medlemmar under sin första termin av utbildningen.


Understödsfonden

Som medlem har du möjlighet att söka finansiella medel via Läkarförbundets understödsfond. Detta gäller för dig som saknar studiebidrag de sista terminerna av din utbildning.


Vill du veta mer om oss, engagera dig eller vill ta upp något särskilt är du väkommen att kontakta oss!


styrelsen@slfsutland.se


Välkommen till SLF Student Utland!