Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.

Utskrivningar hos utlandsstudenter
Om du är omfattad av den svenska socialförsäkringen och börjar studera i annat land är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan. Försäkringskassan utreder om du fortsatt uppfyller villkoren för att omfattas av den svenska socialförsäkringen. Om du har ett EU-kort från Sverige är det endast giltigt om du omfattas av den svenska socialförsäkringen.

Om du inte kvarstår i den svenska folkbokföringen så kan Försäkringskassan utreda om du ändå har fortsatt rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Du kan då ansöka om ett Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.Ansökningsblankett


Länk till försäkringskassans information