Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.

Jobba som underläkare utan legitimation


Efter att ha slutfört 9 terminer av dina läkarstudier är du enligt socialstyrelsens regler behörig för att söka tjänst som underläkare. För att faktiskt få jobba som underläkare utan legitimation krävs ett godkänt “särskilt förordnande” från socialstyrelsen. Ditt första underläkarvikariat är en viktig yrkeserfarenhet och ett bra sätt att stärka dina framtida chanser för en AT eller ST. Därför rekommenderar vi våra medlemmar att söka underläkartjänser, såhär går ni tillväga:


  1. Förarbete! Självklart är det bästa att delta på kongressen som SLF Student Utland anordnar varje år. Där har du en unik chans att göra ett intryck personligen och samtidigt få en känsla för vilka landsting som passar dig. Tidigare arbetserfarenhet inom svensk sjukvård är också ett plus (undersköterska eller läkarassistent).


  1. Hör av dig till de landsting som du är intresserad av i god tid! Landstingen annonserar ut sina underläkartjänster inför sommaren i början av året. Via kongressen kan du genom de kontakter du skapat höra av dig tidigare och ha en direktkontakt med landstingen vilket ökar dina chanser för anställning.


  1. För att du ska vara kvalificerad som underläkare måste du ha avslutat och fått godkänd termin 9 samt ha läst och blivit godkänd i ämnet och dess prov som motsvarar kliniken du ska anställas på, t.ex. Att du läst och blivit godkänd i psykiatri om du ska anställas på psykiatrikliniken. Du förser din arbetsgivare med de nödvändiga dokumenten och sedan är det din arbetsgivare som skickar in ansökan om särskilt förordnande till socialstyrelsen!

En komplett ansökan innehåller:


  • Personbevis alternativt vidimerad passkopia.
  • Vidimerad kopia av studieintyg som tydligt visar slutförda kurser terminsvis samt betyg för respektive slutförd kurs (t.ex. Betyg stämplade av Deans office eller jurist).
  • Korrekt ifylld ansökningsblankett från socialstyrelsen som fylls i av din arbetsgivare.
  • Vidimerad kopia av exempelvis studieplan som visar vilka kurser och prov som kvarstår av den studerandes utbildning. (OBS! Nyligen uppdaterat)


  1. Det absolut viktigaste för snabbast möjliga beslut är att alla dokument skickas in tillsammans i ett och samma brev! Beslutet fattas inom max 3 månader (socialstyrelsens egensatta maxtid). Om någon av dokumenten är felaktiga startar beslutsfattningstiden om på noll igen. Socialstyrelsen godkänner inte utbildningar, utan gör i varje enskilt fall en prövning om kraven för särskilt förordnande är uppfyllda. Vi uppmanar därför alla som får ett underläkarvikariat till sommaren att skicka in sina personliga dokument till sina arbetsgivare och uppmana dem att skicka in ansökningen så snabbt som möjligt!


  1. Din arbetsgivare skickar den kompletta ansökningen till:


Socialstyrelsen

Avdelningen för regler och tillstånd

Behörighet

106 30 STOCKHOLM


http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/forarbetsgivare/anstallalakareutanlegitimation