Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.

För dig som ska söka Allmäntjänstgöring


Tar du examen snart och det börjar bli dags att söka Allmäntjänstgöring (AT)? Här är lite matnyttig information om hur du går till väga från processen att välja var du vill göra din AT till dess att du ska söka din legitimation.

Om du har studerat i ett land utanför norden, som inte ger legitimation i samband med examen, har du rätt att göra din allmäntjänstgöring i Sverige. För att kunna söka AT på svenska sjukhus behöver du ett bevis från socialstyrelsen att ditt universitet kräver AT för legitimation. Du måste ha ett utfärdat examensbevis för att din ansökan ska prövas hos socialstyrelsen! Det kan ta ett tag innan du får ditt godkännande från socialstyrelsen, så var gärna ute i god tid. Vårt tips är att skicka in dina handlingar så fort du är klar med din examen.


Ansökningsprocessen till Socialstyrelsen:


 • Fyll i blankett för ansökan (http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildad-eu-norge-island-liechtenstein-schweiz/lakare3)
 • Personbevis
 • Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige bifogar i stället en vidimerad kopia av gällande pass. Passet behöver inte översättas. Om du har bytt namn ska även en vidimerad kopia av ett bevis om namnändringen bifogas.
 • Samma regler för vidimering gäller som för examensbevis, se nedan.
 • Vidimerade kopior av examensbevis och bilagan till det
 • Vidimering; Kopior av original ska vara vidimerade av en organisation, institution eller myndighet. Kopior vidimerade av kopieringsfirmor eller av privatpersoner godkänns inte. Vidimering betyder att en organisation, institution eller myndighet intygar att kopian överensstämmer med originalet. Observera att en officiell stämpel ska visa vilken myndighet eller motsvarande som har vidimerat, vem som intygat och telefonnummer. Vidimering ska även skrivas under med namnunderskrift och namnförtydligande.
 • Översättning; Alla dokument på andra språk än danska och norska ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Översättningar av tolkar godkänns inte.

Med detta bevis kan du skicka in din personliga ansökan till det sjukhus där du önskar göra din AT!Ansökan om AT-plats


Landstingen bestämmer hur ansökan går till hos just dem. Se närmare på deras hemsida hur du ska gå till väga. Du bör förbereda ditt CV och personliga brev, men vissa landsting har även sitt eget formulär som du ska fylla i. Tänk på att ansökningstid och handlingstid varierar mellan olika landsting!Vad anses meritande?


 • Tidigare erfarenheter; Allt från undersköterska till förtroendeuppdrag!
 • Forskning
 • Anknytning till orten; finns det möjlighet att du stannar kvar efter avslutad AT?
 • Aktuella referenser; om de har tillfrågats.Vad ska du tänka på när du blivit erbjuden en plats?


 • Be om betänketid: Det är fullt acceptablet att be om betänketid för att fundera över dina möjligheter, kolla med SYLF och lokalföreningen i det landstinget för lönestatistik och liknande. Du kan även kontakta studierektorn, AT-chefen eller personalhandläggaren på plats för att får mer information om vad de har att erbjuda dig.
 • När du väl har accepterat din plats är det ett ja, och du bör respektera detta beslut!
 • Begär skriftligt erbjudande
 • Löneförhandla separat – inte vid intervjun (kom förberedd till mötet med lönestatistik du fått från ditt lokala SLF-kontor)Vad är Allmänstjänstgörng?


Allmäntjänsgöringen AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett yrkesinriktning. Allmäntjänstgöring leder fram till legitimation och är minst 18 månader och högst 2 år.

AT är ett blockförordnande som ska innehålla medicin, kirurgi, allmänmedicin, samt psykiatri, men kan även förlängas med perioder inom andra medicinska specialiteer på vissa sjukhus. I Läkaravtalet hittar du dina rättigheter angående tjänstledighet, arbetstider och liknande. Om du är osäker kan du alltid kontakta ditt lokala SYLF-ombud. Information hittar du även på www.slf.seHur väljer jag var jag vill göra min AT?


AT kan sökas under två veckors tid två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. I läkartidningen som kommer ut vecka 9 och 38 finns det extra information om det. Tips inför ditt val och senaste AT-rankingen från AT-läkare från året som gått kan Du hitta på dessa hemsidor:


 • AT-guiden: slf.se/atguiden
 • SYLF:s AT- ranking: sylf.se
 • Kvalitetsgranskning av AT- och ST-utbildningar, SPUR via Lipus – lipus.se
 • Lakarkarriar.se
 • Landstingens hemsidorVad kännetecknar en bra AT?


Det är inte bara lönen som avgör var det är bra att göra sin AT. Alla AT-utbildningar har lite olika upplägg. Kolla på orten du söker vad just de har att erbjuda. Vissa erbjuder ett mer skräddarsytt paket så länge de innehåller de obligatoriska delarna.


 • Utbildning
 • Handledning – personlig- resp. huvudhandledare
 • Utbildningspott? (Erbjuds kongresser, kurser eller liknande?)
 • Lokala avtal för övertid och jour?
 • Boende eller reseersättning?Vad är ditt ansvar som AT-läkare?


Som läkare har man alltid personligt ansvar (6 kap. Patientsäkerhetslagen), även som AT-läkare. Är du osäker på vad som ska göras, fråga! Du har rätt till handledning – våga kräv uppbackning! Var noga när du journalför; Anteckna när du ringt bakjour etc., så att det är tydligt att du tagit ditt ansvar.Handledning under din AT


Du har rätt till handledning under hela din utbildning. Den ska ske på schemalagd tid och enskilt i ett separat rum. Det är inte acceptabelt att ha handledning i korridoren!


 • Huvudhandledare under hela AT-tjänstgöringen
 • Personlig handledare för varje tjänstgöringsavsnitt, denne ska vara specialistläkare som fått utbildning i handledning för AT-läkare.När ATn är fullgjord


AT ska göras enligt samma regler som gäller för den som har studerat i Sverige. Det innebär bland annat att tjänstgöringen ska avslutas med ett godkänt AT-prov. Mer om reglerna för svensk AT finns att läsa i Patientsäkerhetsförordningen. Det erbjuds fyra provtillfällen per år och anmälan till görs online. Syfte med kunskapsprovet är pröva om kunskapsmålet för tjänstgöring i sin helhet har uppnåtts.Ansökan om legitimation


Ansökningsblanketten sänds till SoS och det tillkommer en administrativ kostnad på 2300 kr. Här bifogar du ett personbevis, ditt examensbevis, samt ditt tjänstgöringsintyg för ATn.


Har du fler frågor?


Mer information finns på http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildad-eu-norge-island-liechtenstein-schweiz/lakare3Du är alltid välkommen att kontakta Sveriges läkarförbunds medlemsrådgivning!

Telefon: 08-790351