Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.

         

            

Riktlinjer för ansökan om lokala bidrag av SLF Student Utlands lokalavdelningar


 • Nedanstående bidrag får sökas efter en ”först till kvarn”-princip tills SLF Student Utlandsstyrelses lagda budget för lokala bidrag är nådd. Budget för lokala bidrag 2018 - 2019 är 20.000 SEK.


 • Pengarna ska fördelas med lika stor andel för vårterminen såsom höstterminen. Kurser sponsras med större belopp än andra events. Dock högst 2000 SEK/avdelning/termin


 • Varje avdelning kan totalt bli sponsrad med totalt 4000 SEK/år, fördelat enligt ovanstående.


 • Hela beloppet (oavsett aktivitet) som man får från SLF Student Utland ska kunna redovisas med inskannade kopior av originalkvitton där datum, summa och butik/beskrivning tydligt syns på kvittot. Dessa skickas sedan till ansvarig person i styrelsen för bidrag.


 • Riktlinjerna är skrivna med reservation för eventuella ändringar. Eventuella tillägg eller ändringar ska överläggas i sittande SLF Student Utlandsstyrelse.


 • Vid tillfälle där en ansökning om större belopp än vad som i riktlinjerna förespråkas, kan ekonomiansvarige med hjälp av SLFS Utlandsstyrelse eventuellt tillgodose denna sponsring vid extraordinära tillfällen, men med max 70% av den totala summan.


 • Generellt ska riktlinjerna i detta dokument uppfyllas men, kan vid överläggning och röstning av SLFS styrelse förbises vid speciella tillfällen.Riktlinjer för ansökan om bidrag för profilprodukter


 • Nedanstående bidrag får sökas efter en ”först till kvarn”-princip tills SLF Student Utlandsstyrelses lagda budget för  bidrag för profilprodukter är nådd. Budget för lokala bidrag 2018 - 2019 är 15.000 SEK.


 • Varje avdelning kan totalt bli sponsrad med totalt 1500 SEK/år.


 • Hela beloppet som man får från SLF Student Utland ska kunna redovisas med inskannade kopior av originalkvitton där datum, summa och butik/beskrivning tydligt syns på kvittot. Dessa skickas sedan till ansvarig person i styrelsen för bidrag.


 • Riktlinjerna är skrivna med reservation för eventuella ändringar. Eventuella tillägg eller ändringar ska överläggas i sittande SLF Student Utlandsstyrelse.


 • Vid tillfälle där en ansökning om större belopp än vad som i riktlinjerna förespråkas, kan ekonomiansvarige med hjälp av SLFS Utlandsstyrelse eventuellt tillgodose denna sponsring vid extraordinära tillfällen, men med max 70% av den totala summan.


 • Generellt ska riktlinjerna i detta dokument uppfyllas men, kan vid överläggning och röstning av SLFS styrelse förbises vid speciella tillfällen.


 • Vid ansökan för profilprodukter uppge "bidrag för profilprodukter" i fältet av aktivitet beskrivning, samt beskiving av vad pengarna skall användas för.


Generella riktlinjer:

 • Alkohol sponsras ej.
 • Det som sponsras ska vara av stor vikt för det önskade eventet.
 • Eventet ska hållas av en aktiv* SLFS avdelning och vara tillgänglig för alla SLFS medlemmar, således kan det ej vara avsedd för en mindre grupp vald personer.
 • Det som sponsras ska vara övervägt och jämförelse med billigare alternativ ska vara gjord.
 • Eventet ska följa de stadgar som SLFS Utland står under.
 • SLFS logga skall synas vid det gällande eventet.

*En aktiv SLFS avdelning har en styrelse vald vid det aktuella året årsmöte.

Senast uppdaterad 10 november 2018

ANSÖKAN OM EKONOMISKT BIDRAG AV SLFS-UTLAND