Copyright © 2020 . Alla rättigheter förbehållna.

Att tänka på när man ska söka studielån hos CSN


  • För att få studielån med CSN ska du vara svensk medborgare, ha varit bosatt i Sverige i minst 2 år, du ska läsa vid ett universitet som är CSN-berättigat samt så måste du klara minst 75 % av dina studier under året för att kunna få studiemedel nästkommande år, det vill säga läser du ett år 60 högskolepoäng så måste du vara godkänd i 45 poäng.


  • Man fick år 2015 707 kronor i bidrag samt så fick man låna 1780 kronor i veckan, vilket tillsammans blir 9948 kronor i månaden. Utöver detta kan man även få ett merkostnadslån för att man läser utomlands på 556 kronor per vecka samt merkostnadslån för resor (hur mycket beror på vilken ort man läser på). Har man fyllt 25 kan man även få tilläggslån, dock bara om man året innan haft en årsinkomst på mindre än 184 675 kronor. Har man barn kan man även söka tilläggsbidrag för dessa.


  • Man kan få merkostnadslån för undervisningsavgiften. För att få detta lån måste man uppvisa ett giltigt dokument som bevisar att man har undervisningsavgiften. Taket för lån till undervisningsavgift är 340 000 kronor under hela studietiden. Man får själv disponera hur man vill ta ut lånet. Har man till exempel en undervisningsavgift på 50 000 kronor i terminen och 6 år att läsa kan man välja att finansiera sina 3 första år helt o hållet med lån från CSN eller att ta ut 25 000 till varje terminsavgift så att det räcker hela studietiden.


  • Man kan få studiemedel för högst 240 veckor efter gymnasiet. Har man läst annan högskoleutbildning med studiemedel innan man börjar läkarprogrammet får man dra av dessa veckor innan. Man kan få förlängt studiemedel om man uppger synnerliga skäl såsom funktionsnedsättning.


  • Återbetala lånen börjar man göra vid årsskiftet (om det är mer än 6 månader till årsskiftet) då man tagit sin examen eller avslutar sina studier. Man betalar tillbaka per år och kan själv disponera hur länge man vill betala tillbaka, längsta perioden är 25 år. Räntan varierar men år 2015 var den 0,6 %. Betalar man ej i tid så får man en straffavgift på 500 kronor.


  • Man får jobba även fast man har studiemedel, men man får max tjäna en viss summa beroende på hur många veckor man tagit studiemedel. Har man tillexempel tagit studiemedel i 26 veckor får man max tjäna 60 057 kronor under det halvåret man tar studiemedel. Har man lånat i 20 veckor så ligger taket på 85 813 kronor. Vänligen se CSNs hemsida för mer info ang detta.


Kontaktuppgifter till CSN

Postservice, 838 71 Frösön

Webbplats: www.csn.se

Telefon 0771-276 000


Vi i Styrelsen för Sveriges läkarförbund Student Utland önskar er alla lycka till med era ansökningar!