Copyright © 2017 . Alla rättigheter förbehållna.

 

Här finns vi! 

Här har vi aktiva föreningar inom SLF Student Utland men det finns även studenter som läser läkarprogrammet i andra länder inom Europa.

Mer Information om vart svenskar i utlandet läser hittar du på statistik.