Copyright © 2017 . Alla rättigheter förbehållna.


Vill du synas här?


Kontakta oss!

   

Nyligen uppdaterat:

Under 2019 kommer SLF student utland främst fokusera på fyra frågor:


1. Ökad rekrytering.

2. Bevakning och påverkan av införandet av bastjänstgöring.

3. Psykisk ohälsa bland utlandsstudenter.

4. Sommarpraktiksmöjligheterna inom den svenska hälso- och sjukvården


Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår och kommer bl. a. hålla dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som kommer ges ut regelbundet under årets gång.